המסלולים שלנו

לימוד גאומטריה לכיתה ו'

היקף מעגל

שטח מעגל

חומרים נוספים לכיתה ו'

הכרות עם אחוזים א’

הכרות עם אחוזים ב’

משבר פשוט לאחוזים א’

משבר פשוט לאחוזים ב’

משבר עשרוני לאחוזים א’

משבר עשרוני לאחוזים ב’

כפל שלם בשבר מעורב

כפל שברים פשוטים

חילוק שברים פשוטים

הכפלת שבר עשרוני בכפולות של עשר

הכפלת שבר עשרוני במספר שלם

כפל ארוך שברים עשרוניים

חילוק ארוך, שברים עשרוניים א’

חילוק ארוך, שברים עשרוניים ב'

Scroll to Top