המסלולים שלנו

לימוד חיבור לכיתה א'

חיבור עד 10

חיבור עד 20

חיבור עשרות שלמות

חיבור שרשרת

חיבור עם שבירת עשרת

חיבור עשרת שניה

עוד נושאים לכיתה א'

מניה

מניה עד 5

מניה עד 10

מניה עד 15

מניה עד 20

חיסור

חיסור עד 5

חיסור עד 10

חיסור עשרת שניה

חיסור עם שבירת עשרת

חקר מספרים

השוואת מספרים עד 20

סדר מספרים עד 10

סדר מספרים עד 20

חקר מספרים

מדידת זמן שעות שלמות

מדידת זמן שעות ודקות

מדידות אורך חלק א'

מדידות אורך חלק ב'

מניה עד 5

מניה עד 10

מניה עד 15

מניה עד 20

חיסור עד 5

חיסור עד 10

חיסור עשרת שניה

חיסור עם שבירת עשרת

השוואת מספרים עד 20

סדר מספרים עד 10

סדר מספרים עד 20

מדידת זמן שעות שלמות

מדידת זמן שעות ודקות

מדידות אורך חלק א'

מדידות אורך חלק ב'

Scroll to Top