המסלולים שלנו

לימוד חילוק לכיתה ג'

חילוק באחת

חילוק בשתיים

חילוק בשלוש

חילוק בארבע

חילוק בחמש

חילוק בשש

חילוק בשבע

חילוק בשמונה

חילוק בתשע

חילוק ב10

עוד נושאים לכיתה ג'

חיבור במאונך עד אלף

חיבור במאונך עד עשרת אלפים

חיסור עד 1000

חיסור עד 10000

כפולות של אחת

כפולות של שתיים

כפולות של שלוש

כפולות של ארבע

כפולות של חמש

כפולות של שש

כפולות של שבע

כפולות של שמונה

כפולות של תשע

כפולות של עשר

לוח הכפל עד 100

חילוק מספרים עד 100

חילוק בכפולות של 10

הכפלה בכפולות של 10

סדר פעולות

סדר מספרים עד עשרת אלפים

הבנת המבנה העשרוני

זויות חלק א׳

זויות חלק ב'

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

Scroll to Top