המסלולים שלנו

לימוד חיסור לכיתה ג'

חיסור עד 1000

חיסור עד 10000

עוד נושאים לכיתה ג'

חיבור במאונך עד 1000

חיבור במאונך עד 10000

חילוק באחת

חילוק בשתיים

חילוק בשלוש

חילוק בארבע

חילוק בחמש

חילוק בשש

חילוק בשבע

חילוק בשמונה

חילוק בתשע

חילוק ב10

כפולות של אחת

כפולות של שתיים

כפולות של שלוש

כפולות של ארבע

כפולות של חמש

כפולות של שש

כפולות של שבע

כפולות של שמונה

כפולות של תשע

כפולות של עשר

לוח הכפל עד 100

חילוק מספרים עד 100

חילוק בכפולות של 10

הכפלה בכפולות של 10

סדר פעולות

סדר מספרים עד עשרת אלפים

הבנת המבנה העשרוני

זויות חלק א׳

זויות חלק ב'

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

Scroll to Top