המסלולים שלנו

לימוד חקר מספרים לכיתה ב'

השוואת מספרים עד 100

סדר מספרים עד 100

מדידת זמן שעות ודקות

לוח הכפל עד 36

חילוק מספרים עד 36

עוד נושאים לכיתה ב'

חיסור עד מאה, ללא שבירת עשרת

חיסור עד מאה, עם שבירת עשרת

חיסור עם שבירת עשרת

חיסור במאונך ללא המרה

חיסור במאונך עם המרה

חיבור עד 20

חיבור עד 50

חיבור עד 100

חיבור במאונך ללא המרה

חיבור במאונך עם המרה

כפולות של 1

כפולות של 2

כפולות של 3

כפולות של 4

כפולות של 5

כפולות של 6

חילוק ב-1

חילוק ב-2

חילוק ב-3

חילוק ב-4

חילוק ב-5

חילוק ב-6

Scroll to Top