המסלולים שלנו

לימוד חקר מספרים לכיתה ד'

סדר המספרים עד מליון

הבנת המבנה העשרוני

עוד נושאים לכיתה ד'

הכרות עם שברים

זיהוי שברים

חיבור שברים פשוטים, מכנה משותף

חיסור שברים פשוטים, מכנה משותף

כפל במאונך, חד ספרתי בדו ספרתי

כפל במאונך, מספרים דו ספרתיים

חילוק ארוך, מחולק תלת ספרתי

חילוק ארוך, מחולק ארבע ספרתי

חיסור במאונך עד מליון

חיבור במאונך עד מליון

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

חזקות בסיס

חזקות מתקדם

Scroll to Top