המסלולים שלנו

לימוד חשבון לכיתה ב'

חיבור עד 20

חיבור עד 50

חיבור עד 100

חיבור במאונך ללא המרה

חיבור במאונך עם המרה

חיסור עד 100, ללא שבירת עשרת

חיסור עד 100, עם שבירת עשרת

חיסור במאונך ללא המרה

חיסור במאונך עם המרה

כפולות של 1

כפולות של 2

כפולות של 3

כפולות של 4

כפולות של 5

כפולות של 6

חילוק ב-1

חילוק ב-2

חילוק ב-3

חילוק ב-4

חילוק ב-5

חילוק ב-6

השוואת מספרים עד 100

סדר מספרים עד 100

מדידת זמן שעות ודקות

לוח הכפל עד 36

חילוק מספרים עד 36

Scroll to Top