המסלולים שלנו

ילד אחד

1
99
לחודש בלבד
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • *
מעולה להתנסות

שני ילדים

2
99
לחודש
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • **
הכי פופולרי

שלושה ילדים

3
99
לחודש
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • ***
הכי משפחתי

ילד אחד

1
99
לחודש
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • *
התקדמות אישית

שני ילדים

2
99
לחודש
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • **
הכי פופולרי

שלושה ילדים

3
99
לחודש
 • כניסה ללא הגבלה לכל השיעורים, הסרטונים המשחקים שלנו.
 • ***
כי מגיע לכולם
Scroll to Top