המסלולים שלנו

לימוד כפל לכיתה ג'

כפולות של אחת

כפולות של שתיים

כפולות של שלוש

כפולות של ארבע

כפולות של חמש

כפולות של שש

כפולות של שבע

כפולות של שמונה

כפולות של תשע

כפולות של עשר

עוד נושאים לכיתה ג'

חיבור במאונך עד אלף

חיבור במאונך עד עשרת אלפים

חיסור עד 1000

חיסור עד 10000

חילוק באחת

חילוק בשתיים

חילוק בשלוש

חילוק בארבע

חילוק בחמש

חילוק בשש

חילוק בשבע

חילוק בשמונה

חילוק בתשע

חילוק ב10

לוח הכפל עד 100

חילוק מספרים עד 100

חילוק בכפולות של 10

הכפלה בכפולות של 10

סדר פעולות

סדר מספרים עד עשרת אלפים

הבנת המבנה העשרוני

זויות חלק א׳

זויות חלק ב'

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

Scroll to Top