המסלולים שלנו

לימוד אחוזים לכיתה ו'

הכרות עם אחוזים א’

הכרות עם אחוזים ב’

משבר פשוט לאחוזים א’

משבר פשוט לאחוזים ב’

חומרים נוספים לכיתה ו'

כפל שלם בשבר מעורב

כפל שברים פשוטים

חילוק שברים פשוטים

הכפלת שבר עשרוני בכפולות של עשר

הכפלת שבר עשרוני במספר שלם

כפל ארוך שברים עשרוניים

חילוק ארוך, שברים עשרוניים א’

חילוק ארוך, שברים עשרוניים ב'

היקף מעגל

שטח מעגל

Scroll to Top