המסלולים שלנו

לימוד חשבון לכיתה ד'

הכרות עם שברים

זיהוי שברים

חיבור שברים פשוטים, מכנה משותף

חיסור שברים פשוטים, מכנה משותף

כפל במאונך, חד ספרתי בדו ספרתי

כפל במאונך, מספרים דו ספרתיים

חילוק ארוך, מחולק תלת ספרתי

חילוק ארוך, מחולק ארבע ספרתי

חיסור במאונך עד מליון

חיבור במאונך עד מליון

סדר המספרים עד מליון

הבנת המבנה העשרוני

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

חזקות בסיס

חזקות מתקדם

Scroll to Top