המסלולים שלנו

פעולות חשבון לכיתה ה'

חיבור שברים עשרוניים

חיסור שברים עשרוניים

חיבור ארוך, מספרים עשרוניים

חיסור ארוך, מספרים עשרוניים

חיסור שברים עם מכנה שונה

חיבור שברים עם מכנה שונה​

צמצום שברים

השוואת שברים

חומרים נוספים לכיתה ה'

הכרות שבר מעורב

הרחבת שברים א'

הרחבת שברים ב'

שבר עשרוני עשיריות

שבר עשרוני מאיות

הבנת המבנה העשרוני

ציר המספרים עשיריות

ציר המספרים מאיות

עיגול מספרים

Scroll to Top