המסלולים שלנו

שברים פשוטים ושברים מעורבים

הכרות שבר מעורב

הרחבת שברים א'

הרחבת שברים ב'

חומרים נוספים לכיתה ה'

שבר עשרוני עשיריות

שבר עשרוני מאיות

הבנת המבנה העשרוני

ציר המספרים עשיריות

ציר המספרים מאיות

חיבור ארוך, מספרים עשרוניים

חיסור ארוך, מספרים עשרוניים

חיסור שברים עם מכנה שונה

חיבור שברים עם מכנה שונה​

חיבור שברים עשרוניים

חיסור שברים עשרוניים

צמצום שברים

השוואת שברים

עיגול מספרים

Scroll to Top