המסלולים שלנו

מניה עד 5

מניה עד 10

מניה עד 15

מניה עד 20

חיבור עד 10

חיבור עד 20

חיבור עשרות שלמות

חיבור עם שבירת עשרת

חיבור עשרת שניה

חיבור שרשרת

חיסור עד 5

חיסור עד 10

חיסור עשרת שניה

חיסור עם שבירת עשרת

השוואת מספרים עד 20

סדר מספרים עד 10

סדר מספרים עד 20

מדידת זמן שעות שלמות

מדידת זמן שעות ודקות

מדידות אורך חלק א'

מדידות אורך חלק ב'

חיבור עד 20

חיבור עד 50

חיבור עד 100

חיבור במאונך ללא המרה

חיבור במאונך עם המרה

חיסור עד מאה, ללא שבירת עשרת

חיסור עד מאה, עם שבירת עשרת

חיסור עם שבירת עשרת

חיסור במאונך ללא המרה

חיסור במאונך עם המרה

כפולות של 1

כפולות של 2

כפולות של 3

כפולות של 4

כפולות של 5

כפולות של 6

חילוק ב-1

חילוק ב-2

חילוק ב-3

חילוק ב-4

חילוק ב-5

חילוק ב-6

השוואת מספרים עד 100

סדר מספרים עד 100

מדידת זמן שעות ודקות

לוח הכפל עד 36

חילוק מספרים עד 36

חיבור במאונך עד אלף

חיבור במאונך עד עשרת אלפים

חיסור עד 1000

חיסור עד 10000

חילוק באחת

חילוק בשתיים

חילוק בשלוש

חילוק בארבע

חילוק בחמש

חילוק בשש

חילוק בשבע

חילוק בשמונה

חילוק בתשע

חילוק ב10

כפולות של אחת

כפולות של שתיים

כפולות של שלוש

כפולות של ארבע

כפולות של חמש

כפולות של שש

כפולות של שבע

כפולות של שמונה

כפולות של תשע

כפולות של עשר

לוח הכפל עד 100

חילוק מספרים עד 100

חילוק בכפולות של 10

הכפלה בכפולות של 10

סדר פעולות

סדר מספרים עד עשרת אלפים

הבנת המבנה העשרוני

זויות חלק א׳

זויות חלק ב'

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

הכרות עם שברים

זיהוי שברים

חיבור שברים פשוטים, מכנה משותף

חיסור שברים פשוטים, מכנה משותף

כפל במאונך, חד ספרתי בדו ספרתי

כפל במאונך, מספרים דו ספרתיים

חילוק ארוך, מחולק תלת ספרתי

חילוק ארוך, מחולק ארבע ספרתי

חיסור במאונך עד מליון

חיבור במאונך עד מליון

סדר המספרים עד מליון

הבנת המבנה העשרוני

היקף של מלבן

שטח של מלבן

נפח של תיבה

חזקות בסיס

חזקות מתקדם

המחשבון של מתיקה

מחיבור ועד פעולות בשברים. אפשר להשתמש לתרגול, למשחק תחת זמן נגד זומבים, או כמבדק חוזר עם ציון.
Scroll to Top