mathikq2021

חוברת תרגול לכיתה א’

ברוכים וברוכות הבאות לעולם של מתיקה. חוברת זו היא הצצה לתוך העולם של מתיקה. עולם של למידה עצמאית בחשבון דרך סרטוני הדרכה, משחקים, חידות, כלי חקר, ספרונים ועוד. מוזמנים להתנסות על ידי סריקה של הקוד שנמצא בראשית כל עמוד. לקבלת החוויה המלאה אתם מוזמנים לעשות מנוי ולאפשר לילדים לחוות מתמטיקה בצורה שונה ומעצימה.

Scroll to Top