mathikq2021

חד פעמי

ילד אחד - לחודש בלבד
59 לחודש בלבד
 • רוצים להכיר את האתר? מחפשים פתרון לזמן קצר?
 • כניסה חד פעמית תיתן לכם גישה לחודש ימים לכל התכנים שלנו.
 • המסלול המושלם למי שמחפשים חיזוק קצר טווח או סתם לתת מתנה משמחת.
מעולה להתנסות

מנוי חודשי

עד 3 ילדים
39 לחודש
 • מחפשים לקדם את הילדים בחשבון?
 • כניסה ללא הגבלה לכל המשחקים וההרפתקאות שלנו.
 • המסלול המומלץ למי שרוצים לעטוף את הילדים בלמידה ארוכת טווח והצלחה.
ללמידה שוטפת

מנוי שנתי משפחתי

עד 3 ילדים
228 לשנה מראש
 • מכירים אותנו ורוצים להיות איתנו לתקופה ארוכה?
 • המנוי מאפשר כניסה מלאה ללא הגבלה ומתחדש פעם בשנה.
 • המסלול הנכון למי שכבר מכירים את הערך העצום של למידה דיגיטלית לאורך שנים.
משתלם ביותר

חד פעמי

ילד אחד - לחודש בלבד
59 לחודש בלבד
 • רוצים להכיר את האתר? מחפשים פתרון לזמן קצר?
 • כניסה חד פעמית תיתן לכם גישה לחודש ימים לכל התכנים שלנו.
מתאים להתנסות

מנוי חודשי

עד 3 ילדים
39 לחודש
 • מחפשים לקדם את הילדים בחשבון?
 • כניסה ללא הגבלה לכל המשחקים וההרפתקאות שלנו.
ללמידה שוטפת

מנוי שנתי משפחתי

עד 3 ילדים
228 לשנה מראש
 • מכירים אותנו ורוצים להיות איתנו לתקופה ארוכה?
 • המנוי מאפשר כניסה מלאה ללא הגבלה ומתחדש פעם בשנה.
משתלם ביותר

תנאי שימוש

Scroll to Top