המסלולים שלנו

לימוד חשבון לכיתה א'

מניה עד 5

מניה עד 10

מניה עד 15

מניה עד 20

חיבור עד 10

חיבור עד 20

חיבור עשרות שלמות

חיבור שרשרת

חיבור עם שבירת עשרת

חיבור עשרת שניה

חיסור עד 5

חיסור עד 10

חיסור עשרת שניה

חיסור עשרות שלמות

חיסור עם שבירת עשרת

השוואת מספרים עד 20

סדר מספרים עד 10

סדר מספרים עד 20

מדידת זמן שעות שלמות

מדידת זמן שעות ודקות

מדידות אורך חלק א'

מדידות אורך חלק ב'

Scroll to Top