המסלולים שלנו

לימוד שברים עשרוניים לכיתה ו'

הכרות עם אחוזים א’

הכרות עם אחוזים ב’

משבר פשוט לאחוזים א’

משבר פשוט לאחוזים ב’

חומרים נוספים לכיתה ו'

הכרות עם אחוזים א’

הכרות עם אחוזים ב’

משבר פשוט לאחוזים א’

משבר פשוט לאחוזים ב’

משבר עשרוני לאחוזים א’

משבר עשרוני לאחוזים ב’

כפל שלם בשבר מעורב

כפל שברים פשוטים

חילוק שברים פשוטים

היקף מעגל

שטח מעגל

Scroll to Top